Thông tin đăng ký

Kỳ hạn đăng ký

Thông tin máy chủ

CPU: 2 x E5 - 2620v4

RAM: 2 x 8Gb - 2400 MT/s

HDD: 2 x HDD 600Gb SAS 10K 2.5"

Raid: Dell™ PERC H330

PSU: 1U - 550W

IP: 01

Bandwidth: 200Mbps up to 1Gbps

Traffic: Unlimited

Liên hệ chúng tôiNguyễn Văn Chín

0941 108 010

Trần Minh Thái

0913 399 913

Nguyễn Khắc Ngọc

0911 081 294